Inzameling  oud papier

Het Leusdens mannenkoor zamelt op 

de laatste zaterdag van de maand  weer oud papier in.

Bij de parkeerplaatsen achter de Marcuskerk aan de Asschatterweg 1 staat bij inzameling van 09.30 tot 12.00 uur een container. 

De leden nemen het oud papier in ontvangst. 

De inzameling vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats.