Een geslaagde Kerst Zing-in

Met twee midwinterhoorns werd het publiek opgeroepen om naar ons concert te komen. En met succes, de kerk liep helemaal vol.  De burgemeester deed de opening en het Leusdens Mannenkoor kon beginnen met een gevarieerd programma dat gewaardeerd werd. Ook het optreden van  Maria den Hertog en Trio Driederde was een succes. Het publiek heeft een goede avond gehad.


Inzameling  oud papier

Het Leusdens Mannenkoor zamelt iedere laatste

zaterdag van de maand oud papier in..

Plaats: container achter de Marcuskerk aan de

              Asschatterweg 1.

Tijd:      van 09.30 tot 12.00 uur 

De leden nemen het oud papier graag in ontvangst.

De opbrengst is bestemd voor het koor.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

protocol privacy beleid