LMK met zomerstop, “The Saints  marching out”

Op 30 juni met ongeveer de helft van het koor sloten we af na een uurtje lekker zingen. Gelukkig waren alle stemgroepen naar verhouding vertegenwoordigd, zodat we toch nog “The Saints go marching in” goed konden repeteren, evenals “The Rivers of Babylon” en ook “Die Launige Forelle” kwam langs zwemmen. De repetitie werd heel toepasselijk afgesloten met “Going Home” en volgens Jan Verhoef kon dat meteen op CD. In een gezellige en ook weer leerzame repetitie konden we afsluiten.

Op naar de koffie met een traktatie van onze culinaire bas Nico van Eijden dat er aan bij droeg dat we tevreden naar huis konden.

Op 18 augustus beginnen de repetities weer. In de Markuskerk van14.00 tot 16.00 uur, nieuwe leden in alle stemgroepen zijn van harte welkom, ook op donderdag 13 oktober bij onze OPEN REPETITIE.

Een kort seizoen met een geslaagd concert ligt achter ons, hopelijk brengt het 2e deel van 2022 ons nog veel moois.

 Inzameling  oud papier

Het Leusdens mannenkoor zamelt op 

de laatste zaterdag van de maand  weer oud papier in.

Bij de parkeerplaatsen achter de Marcuskerk aan de Asschatterweg 1 staat bij inzameling van 09.30 tot 12.00 uur een container. 

De leden nemen het oud papier in ontvangst. 

De inzameling vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats.